Bestill

BET har utviklet ett bestillingsskjematur som forenkler kontakt. Innsending av skjematuret er på ingen måte bindende for forbruker, men er utviklet for å forenkle prosessen ved bestilling av en takst, slik at det ferdige produktet kan leveres raskest mulig tilbake til forbruker.

Fyll ut skjema under!