Nyttige tips

Mange huseiere har nok problemer med å følge håndverkernes og fagfolkenes terminologi. Det er ikke alltid like lett å vite hva men skal se etter på visning. BET har derfor utviklet en ordliste/ huskeliste som kan være et hjelpemiddel for boligeieren og boligkjøperen.

Viktig kunnskap før du legger inn bud

Dokumentavgift: Pålagt skatt til staten når eiendomsretten til fast eiendom er tinglyst. Dette er 2,5 % av kjøpesummen.

 

Målebrev: dokument som er utsendt av kommunen som angir areal og grenser for en tomt.

Festet tomt: Tomten boligen er oppført på er leiet.

Fremleie: videreleie av leiligheten du eier eller har bruksrett til. Boretslag har ofte begrensninger på fremleie.

Heftelse: en tinglyst forpliktelse ved boligen, innskrenkninger av rettigheter eller adkomstrett over eiendommen.

Borettslag: Borettslaget eier boligen. Du er andelseier, og leier leiligheten av borettslaget., og er i tillegg medeier og kreditor i borettslaget.

Visning: privat eller meglerorganisert visning av bolig for interesserte kjøpere.

Boligens hoveddel: stue, kjøkken, soverom, bad og andre oppholdsrom.

Boligens tilleggsdel: Boder, oppbevaringsrom, garasje etc.

BTA – Bruttoareal: Hele boligens ytre areal,med boder og rom. Eksklusive balkong/ veranda.

BRA – Bruksareal: Hele boligens indre areal, inkludert vegger smalere en 50 centimeter.

P-rom/primærrom: Bruksarealet av boligens hoveddel.

Areal: Måles i m2, der det er minst 1,9 meter takhøyde, og bredden overstiger 0,6 meter. Inkludert trappeåpninger.

Verditakst: Fastsettes av takstmann. Den prisen selger normalt kan forvente ved salg av boligen. Som oftest er denne grunnlaget for lånetakst.

Lånetakst: Fastsettes av takstmann. Brukes av banken som nøktern verdi av boligen for lån og pant. Ligger gjerne 10 - 20 % lavere enn verditakst.

Ligningsverdi: Grunnlaget for beregning av formuesskatt på boligen. Ligningsverdien ligger normalt på 20- 30 % av markedsverdien.

Eiendomsskattetakst: Takst som danner grunnlag for beregning av eiendomsskatt. Det er opp til kommunestyret å avgjøre om kommunen skal ha eiendomsskatt eller ikke.

Bud: Skriftlig bekreftelse på at du vil kjøpe boligen til angitt pris, dersom du får tilslaget. Det bør bemerkes at bud er bindende.

Budrunde: Megler administrerer bud fra alle interesserte, der hver enkelt har anledning til å høyne det skriftlige budet, som oftest etter ”auksjonsmodellen”. Budrundene foregår stort sett over telefon.

Nyttig sjekkliste for deg som skal på visning:

Skal du på visning er det mange ting og områder det er lurt å se litt ekstra nøye på for å unngå problemer etter at et eventuelt kjøp er gjort. BET har utviklet en sjekkliste over noen av de områdene det ofte er knyttet en risiko eller tvil rundt.

AREAL: Stemmer P-rom overens med det som er angitt i prospektet? Overdrivelser forekommer, stil gjerne spørsmål om dette på visning.

GULV: Er det vannskade, skjemmende riper? Er gulvet lagt av fagfolk? Må du påregne sliping av parketten?

STRØM: Er anlegget gammelt eller nytt? Sjekk sikringsskapet, kontakter (er de svidd?) og ledninger, er el installasjonene profesjonelt gjort? Holder sikringene til kjøkken og våtrom minstekravet som er på 16 A? Det bør ideelt være satt in automatsikringer og jordfeilbryter. Andre viktige momenter kan være å sjekke ut om det er ført opp tilstrekkelig mengde med kontakter i stue og i oppholdsrom forøvrig.

VANN: Er det dryppende kraner, lekke rør? Er det godt trykk? Tar sluk (ene) unna vannet? Sjekk under badekar og dusjkabinett. Se under utslagsvask på kjøkken etter lekkasjer. Er radiatorene justerbare, eller stilles disse sentralt? Hvor gammel er varmtvannsbereder, er det åpent eller lukket anlegg?

TV/ BREDBÅND: Hvilken avtale eksisterer for kabel tv og tilgang til Internet?

LUKT: Sjekk særlig nøye våtrom og eventuelle kjellerboder/ kjellerrom. Det skal ikke lukte mugg eller fukt. Tegn til dette kan antyde råte, fuktskader og i verste fall sopp.

VINDUER OG DØRER: er disse lette å åpne? Hvis vinduer og/ eller dører er trege eller henger kan dette være tegn på setninger i huset. Eventuell damp mellom vindusglassene tyder på lekkasje og dårlig isolasjonsevne. Vegg under og ved siden av vinduer er gjerne utsatte steder for råte og fukt.

VEGGER: Sjekk vegger og fliser for fukt. Er flisene godt festet? Løsner murpussen lett? Dette er ting som kan indikere råte og fukt. Er tapetet pen, er det godt sparklet og pusset under? Ser listverket og gjerdingene pene ut?

BAD OG VÅTROM: Se/ sjekk lukt, prikker, sprekker, låter det hult når du banker på flisene? Er våtromstapetet bulkete? Er det etablert ventilasjon og tilstrekkelig trekk i rommene? Er det fugede skjøter? Er det membran ved sluk, fungerer varmen i gulvene? Er rørene lagt opp skjult eller åpent? Vær varsom hvis badet er pusset opp av ufaglærte, sjekk om det eventuelt foreligger en håndverkererklæring på arbeidene som er utført.

KJØKKEN: Sjekk lukt under benken. Er det vannlås tilknyttet oppvaskmaskin? Er det tilgang til stoppekraner? Må du påregne å påkoste innredning, skapdører, vifte etc.?

KJELLER OG LOFT: Som våtrom og kjøkken må du sjekke ut lukt og se etter fukt., er det tørt nok til oppbevaring av gjenstander av ømfintlig materiale? Løsner malingen fra vegger og eller tak? Er det tilstrekkelig lufting? Er det synlig kalkutslag på vegger eller gulv?

UTVENDIG: Er taket nylig lagt, eller er det ventet en større jobb? Hvordan ser takrenner grunnmur, utvendig kledning, og trappeoppganger ut? Har andel/ borettslag store utgifter til trær og busker, belegningsstein og lekeplasser?

FELLESUTGIFTER: Borettslag har ofte felles vaskeri, renseri, søppelkonteinere parkeringsplasser, hagearealer, kabel- tv, etc. hva finnes her? Har borettslaget gjennomført skifting av tak, balkonger, vinduer, porttelefon, dører og lignende nylig, eller er dette store fellesutgifter som vil komme i fremtiden? Slike tiltak vil gjerne føre til en betydelig økning av fellesutgiftene, og må påregnes. Også renter og avdrag på fellesgjeld inngår i fellesutgiften. Rentene gir fratrekk på skatten.

HUSK: Spør og grav så mye du kan. Det er mye viktig informasjon som kan gå tapt hvis man ikke er litt frempå og forhører seg hos eier. Viktige momenter her kan være om tidligere eier har lagt merke til noen form for krypdyr, maur etc. tidligere vannlekkasjer, problemer med drenering. Har det vært tvister med naboer og lignende.

DE VANLIGSTE BOLIGTYPENE

SELVEIERBOLIG: Betegnelse på selveierleilighet, rekkehus, hytter og gårdsbruk.

SELVEIERLEILIGHET: Andel eller seksjon i ett boligsameie der du har enerett til boligen, og som kan kjøpes og selges fritt.

ANDELSLEILIGHET: Leilighet som er en del av et borettslag eller andelslag. Du kjøper en borett til leiligheten og betaler innskudd/ husleie. Som leier av en andelsleilighet har man begrenset ansvar for fellesarealer. Andelen av fellesgjeld pluss kjøpesummen utgjør leilighetens verdi.

AKSJELEILIGHET: Du kjøper en aksje i et boligaksjeselskap, med rett til å leie boligen. Andelen av fellesgjelden pluss kjøpesummen utgjør leilighetens faktiske verdi.